Wij willen met onze zorg waarde toevoegen aan het leven van het individu. De medewerkers van Ouderengeneeskundepraktijk Parkstad begrijpen dat zorg daardoor per definitie verschillend is per individu en de omstandigheden waar deze zich in bevindt. One size, does not fit all… at all.

Onze medewerkers vinden het een voorrecht en een uitdaging om met onze medische en psychologische deskundigheid en ervaring de mens achter de patiënt, de cliënt, de bewoner bij te staan. Hiervoor gaat onze aandacht uit direct naar deze mens, maar ook naar de mensen eromheen. We helpen medewerkers van verschillende zorgorganisaties om hun zorg passender, uitdagender en leuker te maken. Door deze medewerkers in hun kracht te zetten en met deze toegevoegde kennis en kunde dicht bij de patiënt, de cliënt, de bewoner, stijgen kwaliteit en zo ook efficiëntie. Toegespitst op de eigen identiteit en behoeftes van deze zorgorganisaties kunnen ook de managers en bestuurders op ons rekenen om samen de zorg waar nodig of gewenst te optimaliseren.