Ouderengeneeskundepraktijk Parkstad biedt medische en psychologische zorg voor kwetsbare ouderen en andere mensen met een complexe zorgvraag. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld mensen die leven met dementie, de ziekte van Parkinson, of met beperkingen na een beroerte. Maar ook mensen die meerdere ziektebeelden tegelijk hebben zoals hartfalen, COPD, suikerziekte of anderszins, die elkaar beïnvloeden en zo ook het functioneren en de kwaliteit van leven sterk kunnen beïnvloeden.

Hiernaast zijn het ook vaak kwetsbare mensen die nog willen en kunnen revalideren na een ziekte episode en natuurlijk ook aan mensen die niet meer beter kunnen worden en palliatieve of terminale zorg nodig hebben naar het einde van het leven. Het verlies aan eigenheid en eigen regie doen een bijzonder zwaar beroep op de psychologische en sociale reserves en verhogen de kans op het ervaren van een sterk verminderde mentale gezondheid.

Het zorgteam van Ouderengeneeskundepraktijk Parkstad begrijpt dat deze complexe zorgvragen niet alleen een medisch antwoord behoeven en zet volop in op passende psychosociale en menselijke ondersteuning passend bij het individu en de mensen die mee zorgen, zowel professionals als mantelzorgers. De medewerkers van Ouderengeneeskundepraktijk Parkstad zijn deskundig in de volle breedte van de medische en psychologische ouderenzorg.